B.I.R.D
   يكشنبه 2 ارديبهشت 1397 ساعت 08:50   

 «پژوهشی و تولیدی بهارافشان»

 
عضو انجمن تخصّصی مراکز تحقیق و توسعه صنعت، معدن و تجارت
 
 
خرد      جهانی
کوشش   ملّی
فرآورده برومند
_______________________________
 
سازنده فرآورده های بیولوژیک و کیتهای آزمایشگاهی در ایران
_______________________________________

   امروزه بیش از دو دهه از آغاز کار «پژوهشی و تولیدی بهارافشان» می گذرد. راهی دشوار را پشت سر گذاشته ایم. به تنهایی با امکاناتی کاملا" محدود بیش از دویست فرآورده مختلف تشخیص پزشکی و بیولوژیک را در ایران ساخته ایم. دانش فنی بکارگرفته شده بومی بوده و تکنولوژی خطوط تولید خود را نه خریده ایم و نه تحت لیسانس کمپانی های خارجی ساخته ایم. مشکلات ما همواره بیش از آن چیزی بوده است که در تصور نسل دوم ما در این تشکیلات بگنجد. اگر بنا باشد مسایل گریبانگیر ما بعنوان تجربه کمکی برای دیگران باشد، چند عبارت زیر گویایی خود را دارد:

* معضل ناباوری و انکار وجود و توان - بزرگترین سدّ پیش روی ما، ناباوری جامعه خودمان بوده است. تا مدتها شایع بود که ما تولیدات خود را از کشورهای اروپایی - و چون ارزانتر بود از اروپای شرقی وارد می کنیم!! و برچسب خودمان را برروی فرآورده ها می زنیم - به حدّی که مورد سئوال قرار می گرفت. سالها طول کشید تا این شبهه مرتفع و جای خود را با حضور فعالانه رقبای خارجی به انکار داد - همواره از داخل و خارج به طرز بیرحمانه ایی سعی در نادیده انگاشتن توانمندی های بومی شده است.

* نادیده گرفته شدن تولید ملّی زیرا یک طرف ما رقیب خارجی سازمان یافته و نافذ در تار و پود مصرف کشور بود که با کاراندازهای بومی و محلی با امکانات مالی و فنی کمتر دری بود که به رویشان بسته می ماند. از طرف دیگر تا این لحظه که این سطور نگارش می شود در داخل هم هیچگونه کمکی اعم از فنی و مالی بصورت اعتبار و پشتیبانی مالی و وامی (اعم از ریالی و ارزی) نه پیشنهاد شده و نه به این موسسه تعلق گرفته است.  

* تا پیش از تحریم جهانی در اواخرسال 2012، به برکت درآمد نفت، همواره درهای واردات رسمی به طول و عرض تمامی مرزهای کشور باز و رقبای فنّی و تکنولوژیک ما در بازار آشفته ایران، همواره کشورهای جهان اول بوده اند و ما ... نهالی نورسته و کودکی یتیم که صرفا با اتکا به نوآوری و تلاش شبانه روزی خودمان از این مهلکه جان در برده ایم.

   بطور طبیعی در طول دوران جنگ ایران و عراق امکانات تدارکاتی خدمات پزشکی از جمله آزمایشگاههای پزشکی در کشور سامان مرتبی نداشت و در این میان چهارعامل اساسی بنیان بهارافشان را پدید آورد.

   اولّین و مهمترین عامل عدم اطمینان به تداوم دریافت نیازمندی های آزمایشگاهی و نامرتب بودن دسترسی به معرّف ها و کیت های تشخیصی بطور مستمر از مجاری واردات به کشور برای ارائه خدمات تشخیص پزشکی در آزمایشگاه ها بود.

   دوّم وجود پایه های علمی روز و تجربیات لازم که در «آزمایشگاه آسیب شناسی و تشخیص پزشکی بهار» برای ساخت برخی نیازمندیهای ضروری برای ارائه خدمات روزمره آزمایشگاه (از جمله ساخت و ارائه اولین کیت الایزای ایران برای ایمونوگلبولین IgE به آزمایشگاه رفرانس - 1365) کسب شده بود.

   سوم حس درد و عدم تحمّل حضور برخی از کالاهای مصرفی «خارجی» در کشور که هنوز هم باورکردن سودای واردات آن بعنوان کالای پزشکی برای هر ایرانی آسان نیست: از جمله واردات محلول آب نمک!! طرفه آنکه میانداران واردات این ماشین آلات (Autoanalysers) تهدید می کردند که اگر بجز اجناس مصرفی وارداتی ایشان کیت ها و محلول های دیگری مصرف شود خدمات فنی، سرویس و نگاهداری و قطعات تعویضی از جانب آنان مضایقه می شود. 

   چهارمین عامل، شناخت درست از یگانه ضرورتی بود که نیروهای جوان و معتقد آن روز می بایست انرژی خود را به موثرترین شکل در تنها مسیر ممکن بکار می گرفتند: برپایی دانش فنّی نوین در قالب زیرساخت ملّی برای ایجاد فرآوری برومند در این شاخه از علوم - و ما بکار گرفتیم.   

                                                         بهار 1391     «پژوهشی و تولیدی بهارافشان»

 

 برای خواندن و یا دریافت «خبرنامه گشتگ» بصورت ایمیل اینجا را کلیک کنید


 • خانه
 • خبرهای پزشکی
 • فرآورده‌‌ها
 • سفارشات
 • نمایندگی ها
 • پرسش های جاری
 • درباره بهارافشان
 • تماس با بهارافشان
 •  

  برای دریافت فایل‌ روش‌های آزمایشگاهی اینجا را کلیک کنید.
   معرّف آماده مصرف Kovacs برای بخش باکتری شناسی

  معرّف آماده مصرف Kovacs برای بخش باکتری شناسی

  محیط کشت دو فازه (Biphasic) برای جداسازی انواع باکتریهای هوازی

  محیط کشت دو فازه (Biphasic) برای جداسازی انواع باکتریهای هوازی

  آزمون پارگي كيسه جنينی

  آزمون پارگي كيسه جنينی

  سرم گوساله جنینی (FCS) بهارافشان - موثر در رشد انواع سلولها در کشت

  سرم گوساله جنینی (FCS) بهارافشان - موثر در رشد انواع سلولها در کشت

   روش بسیارحساّس تشخیص خون مخفی در مدفوع

  روش بسیارحساّس تشخیص خون مخفی در مدفوع

  LISS محلولی نوین برای بررسی سازگاریهای خونی

  LISS محلولی نوین برای بررسی سازگاریهای خونی

  کشت سلول - محیط Hanks تراز شده با املاح

  کشت سلول - محیط Hanks تراز شده با املاح

  محیط کشت خون مایع - محیطی بسیار مغذّی برای رشد و جداسازی انواع باکتری ها

  محیط کشت خون مایع - محیطی بسیار مغذّی برای رشد و جداسازی انواع باکتری ها

   Prothrombin (Liquid) Time زمان پروترومبین (مایع)

  Prothrombin (Liquid) Time زمان پروترومبین (مایع)

  سرم آنتی هیومن «بهارافشان»

  سرم آنتی هیومن «بهارافشان»